Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật - Pháp lệnh năm 2023 indianmembranesociety.org

Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 trình kỳ họp thứ 6 bổ sung update thêm Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung update theo quy định chống xói mòn nới nguồn gốc thuế toàn thế giới...
Dieu chinh Chuong trinh Xay dung Luat, Phap lenh nam 2023 hinh anh 1Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký phát hành Nghị quyết số 39/2023/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung update vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và trải qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình tại một kỳ họp những dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc tiến hành thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung update theo quy định chống xói mòn nền móng thuế toàn thị trường quốc tế; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị ngày càng tăng (report Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV).

[Nghị quyết điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra nếu như với những dự thảo Nghị quyết này.

Cụ thể, Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội là cơ quan chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra.

Nghị quyết này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 1/150%023./.

Liên kết nội bộ

3 cuộc chiến tranh uỷ nhiệm