Đất nền vẫn là kênh đầu tư yêu thích của thị trường bđs indianmembranesociety.org

Đất nền vẫn là một trong những kênh đầu tư nhận được sự quyên tâm lớn trong thị trường bđs. Tuy nhiên, theo Chuyên Viên, so với chung bạo quy mô khhung bạo, thời khắc phục hồi của thị trường đất nền có thể sẽ thủng thẳng hơn.