Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể kiến trúc 3.000 năm indianmembranesociety.org

Tàn tích của một quần thể kiến trúc tráng lệ đã được knhị quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.

 

Liên kết nội bộ

3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Thế Giới