Ðặc điểm kiến trúc những cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong vai trò kết nối và tổ chức giao thông của Kinh thành Huế indianmembranesociety.org

Nếu ví sông Hương là ranh giới phân tách TP Huế ra hai miền Bắc – Nam lớn thì trong Kinh thành Huế được phân tách hai miền Bắc – Nam nhỏ hơn bởi con sông Ngự Hà. Sự kết nối hai miền được trải qua bởi những chiếc cầu được thiết lập và quy hoạch gắn bó mật thiết với vai trò và ứng dụng trọng yếu của sông Ngự Hà. Những chiếc cầu này hình thành trong quy trình dựng xây Kinh đô, khởi dựng từ thời vua Gia Long và tuyệt vời nhất đến những đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị… Từ những chiếc cầu gỗ hình thành ban sơ đến những chiếc cầu vòm kiên cố được xây dựng bằng gạch vồ và đá tkhô nóng tồn tại cho tới thời đại này.

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt bằng tổng thể Kinh thành Huế

 

Tổng quan lịch sử vẻ vang hình thành

Ngự Hà là con sông được hình thành dưới thời hai vị vua trước tiên của triều Nguyễn. Đây là con sông vừa tự nhiên, vừa nhân tạo và tiền xu thân của con sông này là sông Kim Long. Khi quy hoạch và sẵn sàng mặt bằng để xây dựng Kinh thành, những nhà kiến trúc thời Gia Long đã cho san lấp 1 trong các mỗi đoạn của sông để thiết lập nên thân thành. Một số đoạn nguyên thủy của nó đã được dùng vào vài việc khác, như tạo ra những hồ, ao và lòng sông Ngự Hà. Dòng chảy của con sông này trở thành tổng thể và toàn vẹn và tuyệt vời nhất dưới thời Minh Mạng. Và cũng từ đây đã tạo ra nên 10 chiếc cầu bắc qua con sông này trong chiều dài khoảng 3,6 km. Trmàn dài từ Đông sang Tây của Kinh thành, gồm có những cái cầu sau: Cầu Tkhô nóng Long, cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bác Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi, cầu Tây Thành Thủy Quan, cầu Hoằng Tế và cầu Xe Lửa. Xét riêng trong Kinh thành gồm 7 chiếc cầu, gồm có: Cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bác Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi và cầu Tây Thành Thủy Quan.

Họa đồ Kinh thành Huế với cùng 10 chiếc cầu bắc qua sông Ngự Hà:
1) Tkhô hanh Long; 2) Đông Thành Thủy Quan; 3) Ngự Hà; 4) Bác Tế;
5) Khánh Ninh; 6) Bình Kiều; 7) Vĩnh Lợi; 8) Đông Thành Thủy Quan;
9) Hoằng Tế; 10) Xe Lửa. (Nguồn: Đại Nam nhất thống chí).

 

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt bằng tổng thể Kinh thành Huế

Trround qua những thăng trầm về thời hạn, với những biến cố lịch sử vẻ vang và thiên tai, hai cầu đã mất đi là cầu Bác Tế và cầu Bình Kiều. Hai cầu này được làm bằng gỗ và có nhẽ bị sụp đổ do thiên tai buồn phiềno lụt năm Thìn 1904 . Trên dòng sông này còn lại 5 chiếc cầu cho tới ngày này. Chính điều này giả ra vô số những thách thức, những vấn đề trong công tác bảo tồn kiến trúc những cầu vòm cũng như găng giao thông kết nối hai miền Bắc – Nam bên trong Kinh thành trong giao diện ngày càng cải tiến và phát triển của đô thị.

Tổng thế vị trí 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành:
1) Đông Thành Thủy Quan; 2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi;
5) Tây Thành Thủy Quan

 

Đặc điểm kiến trúc của những cầu bắc qua sông Ngự Hà

1) Cầu Đông Thành Thủy Quan

Cầu nằm vị trí hạ lưu sông Ngự Hà trước khi đổ ra sông Đông Ba, trên trục đường Xuân 68 thời nay. Năm 1806, cầu được xây dựng bằng gỗ với tên thường gọi là Tkhô cứng Long Kiều. Đến tháng 5-1830, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu mới bằng gạch vồ và đá tkhô cứng kiên cố, vững chắc hơn. Cầu dài 71,7m; rộng 4,9m và cao 8,05m; vòm cầu dưới thông thủy rộng 8,4m. Lan can phía đông cao 1,55m được trổ 13 pháo nhãn hình trụ đường kính 0,5m. Lan can phía tây với chiều cao 0,95m với hai trụ đá có và kích thước 0,54m x 0,54m. Đây đó là hai trụ đỡ đòn quay của khối server cửa áp trước kia.

Phối cảnh biến hóa cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Hình ảnh vòm cầu và hệ trụ đá đỡ đòn quay bằng đá tkhô cứng ở cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ tình trạng cầu Đông Thành Thủy Quan

 

2) Cầu Ngự Hà

Cầu nằm trên trục đường Đinh Tiên Hoàng ngày này. Năm 1808, dưới thời Gia Long, cầu được xây bằng gỗ được đặt tên là Tkhô cứng Câu Kiều. Đến tháng 6/1820, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố. Với chiều dài 71,6m; rộng 4,86m và cao 8,0m. Cầu có 3 vòm cầu thông thủy dưới, vòm lớn rộng 6,4m, 2 vòm nhỏ hai bên rộng 4,0m. Phía bắc của cầu có nhà bia nhỏ, bên trong có bia đá, trên đó khắc bài văn bia “Ngự Hà bi ký” , do chính vua Minh Mạng ngự bút, nói đến quy trình hình thành con sông và những cái cầu bắc qua.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Ngự Hà

 

3) Cầu Khánh Ninh

So với những cầu còn lại, cầu Khánh Ninh có tổng thể kiến trúc cầu và nhà bia hầu như còn nguyên vẹn nhất cho tới ngày này. Giống như cầu Ngự Hà, cầu Khánh Ninh cũng đều phải sở hữu nhà bia ở đầu cầu phía Bắc. Theo văn bia “Khánh Ninh kiều bi ký” , do vua Minh Mạng ngự bút, cầu Khánh Ninh được xây dựng vào năm 1825. Cầu nằm trên trục đường Trần Văn Kỷ ngày này, với chiều dài 44,6m; rộng 4,95m và cao 7,25m; vòm cầu dưới thông thủy rộng 6,4m.

Bản vẽ ghi nhà bia ở cầu Ngự Hà

 

Phối cảnh biến hóa và người đùa dạng vẽ tình trạng cầu Ngự Hà

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Khánh Ninh

 

Phối cảnh trang điểm và version vẽ tình trạng cầu Khánh Ninh

 

4) Cầu Vĩnh Lợi

Cầu nằm trên tuyến đường Nguyễn Trãi, thuộc giữa phường Thuận Hòa và phường Tây Lộc với chiều dài 44,6m; rộng 5,0m và cao 7,25m; vòm cầu dưới thông thủy rộng 6,4m. Cầu Vĩnh Lợi được xây dựng vào năm 1825. Cầu có cấu trúc và xem thêm kiến trúc với nhiều điểm tương đương với cầu Khánh Ninh.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Vĩnh Lợi

 

Phối cảnh make up và gamer dạng vẽ tình hình cầu Vĩnh Lợi

 

5) Cầu Tây Thành Thủy Quan

Cầu có hình dạng uốn cong hai đầu, được xây dựng sát mặt trong Kinh thành, nằm trên tuyến đường Tôn Thất Thiệp lúc này. Với chiều dài 44,6m; rộng 4,65m và cao 7,46m; vòm cầu dưới thông thủy rộng 6,6m. Tương tự như cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Tây Thành Thủy Quan thời đại này vẫn còn đó hai trụ đỡ đòn quay bằng đá tkhô nóng dùng làm đóng – mở “thủy quan“ thời kỳ trước kia bằng hệ cửa áp.

Phối cảnh trang điểm cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ tình hình cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bảng tổng hợp đặc trưng cơ version 5 cầu

Tỉ lệ và cấu trúc những cầu bắc qua sông Ngự Hà

 • Cầu Đông Thành Thủy Quan: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,46/44,6 = 1/5,9 = 1/6
 • Cầu Ngự Hà: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 8,0/71,6 = ~ 1/9
 • Cầu Khánh Ninh: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Vĩnh Lợi: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Tây Thành Thủy Quan: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 8,05/71,7 = 1/8,9 = ~ 1/9

Bảng tổng hợp tỉ lệ 5 cầu

 

Minh họa điển hình những thành phần cấu trúc cầu vòm
(cầu Tây Thành Thủy Quan)

 

Qua khảo sát và phân tích, 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành có những thành phần, cấu trúc và Điểm chú ý chung như sau:

 1. Viên đá (gạch) hình nêm – Keystone;
 2. Các viên đá (gạch) xếp hình cung tròn – Voussoirs;
 3. Thành vòm trong – Intrados;
 4. Thành vòm ngoài – Extrados;
 5. Mố cầu – Abutment: Được xây bằng gạch vồ với chiều dày trung bình từ một,2-1,5 m;
 6. Tường cánh mố cầu – Wing Wall: Được xây bằng gạch vồ. Tường cánh có kết quả hỗ trợ lực tván truyền theo phương ngang của mố cầu;
 7. Đai cầu – Belt Course: Thành phần phân phân tách tương ứng mặt đường trên cầu. Đai cầu nằm giữa thân cầu và lan can;
 8. Lan can – Parepet: Được xây bằng đá hoặc gạch vồ;
 9. Thành lan can – Capstone: Là thành phần trên và của lan can. Vật liệu được sử dụng ở đó là đá hoặc gạch vồ tại những cầu;
 10. Đường đáy vòm – Springing Line: Là đường giới hạn của đáy cung tròn với phần chân móng cầu;
 11. Độ cao của vòm – Rise: Là khoảng nhữngh tính từ đường đáy vòm đến đỉnh vòm thành trong;
 12. Nhịp vòm – Span: Là khoảng đỡ của cầu. Đối với cầu Ngự Hà được thiết kế với 3 nhịp tương đương với 3 vòm tương ứng;
 13. Lớp dăm đá – Fill Material: Là khối đá dăm được nén chặt bên trong thân cầu;

Phân tích ttrận trọng

Ttrận trọng kết cấu vòm cầu điển hình với bán kính 3,2 m:

1) Các giả thiết

Để lagn giản tính toán kĩ năng chịu tmàn của cầu Vĩnh Lợi, ta giả thiết như sau:

 • Giả sử kỹ năng chịu tmàn của nền đất dưới cống vòm đảm bảo chống chịu được lực tốt.
 • Bỏ qua kĩ năng thao tác của 2 cánh, cầu dễ bị phá hoại nhất với tiết diện nguy hiểm nhất là tiết diện giữa cầu, được xây vòm bằng gạch 250x250x500, xây 6 lớp bằng vữa vôi mật tương tự.
 • Xét vòm cong và thiên về tin cậy cho tính toán với R=3.8m (3.20m+1.250*0.5*3.8m)

2) Các thông số kỹ thuật

Theo Bảng 9, Tiêu chuẩn chỉnh TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép theo tiêu chuẩn chỉnh thiết kế, ta có:

 • R là cường độ chịu nén tính toán của khối xây gạch thường thì; R=1.7*0.75=1.275 MPa=127,5T/m2
 • Rc là cường độ chịu cắt tính toán của khối xây gạch không tồn tại cốt thép: Rc =0.24*0.75=0.18MPa=18.0 T/m2
 • Rku là cường độ chịu kéo khi uốn của khối xây gạch không tồn tại cốt thép: Rku =0.25*0.75=0.1875MPa=18.75 T/m2

Trong số đó 0.75 là hệ số điều kiện thao tác.

3) Tmàn trọng

 • Ttrận trọng gamer dạng thân những lớp (Dead load), xét 1m dài dọc cầu ta có:

 

 • Tván trọng xe (Live load), đặt N=1.0T ở đỉnh vòm cầu

4) Sơ tín đồh và những biểu đồ nội lực

Biểu đồ lực dọc N với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ lực dọc với Q=1.0T (hình phván)

 

Biểu đồ moment với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ moment dọc với Q=1.0T (hình phtrận)

 

5) Kiểm tra điều kiện chịu nén của vòm gạch

6) Kiểm tra điều kiện chịu uốn của vòm gạch

Điều tiết nước và ngăn triều cường

Cùng với kết quả và vai trò của sông Ngự Hà, những cầu vòm này còn có vai trò làm giảm véc tơ vận tốc tức thời dòng chảy trải qua những tiết diện nhỏ của những vòm cầu trong việc hỗ trợ chống ngập lụt, thoát nước ra ngoài Kinh thành. Việc thoát nước mưa và nước sinh hoạt theo hướng từ Tây sang Đông, nhờ vào dòng xoáy chảy của con sông và độ nghiêng của Kinh thành về phía Đông Bắc. Chức năng ngăn triều cường phối hợp sự vận hành của khối VPS cửa áp trước đây (hiện tại chỉ từ tồn tại những trụ đá đỡ đòn quay). Trong số đó, hai chiếc cầu ở hai phía Đông và Tây của Kinh thành là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan đóng vai trò chốt chặn ngăn và điều tiết nước hai đầu của con sông Ngự Hà.

Dòng chảy của sông Ngự Hà qua những cầu vòm

 

Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của kiến trúc những cầu vòm

Sự tồn tại của 5 chiếc cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành cho tới thời nay là 1 khoảng thời hạn gần 2 thế kỷ. Đó là 1 khoảng thời hạn đủ dài để nhìn nhận sức chịu đựng của những vật liệu xây dựng nên những cầu. Cùng với những tác động tiêu cực từ yếu tố thiên nhiên và con người qua quy trình sử dụng đã làm hư hại về mặt cấu trúc cầu cũng giống giống như các thành phần, xem thêm kiến trúc.

Hình ảnh chân vòm cầu Khánh Ninh bị hư hại nghiêm trọng (12-2022)

 

Hình ảnh trụ đá lan can cầu bị hư hại ở cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Nhìn chung, tình hình của 5 chiếc cầu hiện tại bắc qua sông Ngự Hà đang dần xuống cấp với nhiều vết nứt lớn và những hư hại tăng dần theo năm tháng. Những thành phần, còn nữa kiến trúc mất đi do hư hỏng theo thời hạn hoặc được xây mới lại một nhữngh không tuyệt vời và tổng thể và trọn vẹn nhất bởi những tác động của con người. Do vậy, đấy là vấn đề thực sự cấp thiết để nên xem những giván pháp trùng tu và bảo tồn những chiếc cầu này trong thời điểm hiện tại.

Sự xuống cấp của kiến trúc những cầu vòm bởi những nguyên nhân tập trung sau:

Thứ nhất, điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng miền thường xuyên gây những tác động tiêu cực đến khối server cầu, như sự chênh lệch nhiệt độ, sụt lún địa chất theo thời hạn gây ra những vết nứt thân cầu.

Thứ hai, những thành phần, xem thêm kiến trúc của cầu hư hỏng do nguyên nhân chiến tranh trước đây, như trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân – 1968.

Thứ ba, thực vật xâm hại, bám vào những mặt phẳng cầu theo thời hạn, gây ra những hư hại mặt phẳng thân cầu.

Thứ tư, lòng cầu được trván nhựa asphalt lúc này thay vì làm giảm độ dốc của cầu thì đã bào mòn những lớp gạch thuộc vòm kết cấu chịu lực chính của cầu một nhữngh nghiêm trọng (cầu Khánh Ninh).

Thứ năm, sự quá tmàn bởi những phương tiện lưu trải qua cầu thường xuyên gây găng tay lên kĩ năng chịu lực của những cầu do việc phân luồng giao thông ra vào Kinh thành chưa thực sự hợp lí.

Thứ sáu, sự ngày càng tăng dân số (4 phường) và với sự thiếu ý thức của người dân làm hư hại những xem thêm và thành phần kiến trúc cầu trong quy trình sử dụng.

Vai trò kết nối giao thông của những cầu bắc qua sông Ngự Hà

1. Thực trạng giao thông

Có thể nói việc giao trải qua những cầu bắc qua sông Ngự Hà thời đại này là 1 trong mỗi vấn đề cấp bách trong lưu thông. Một mặt, lòng cầu tương đối hẹp so với độ rộng của những tuyến đường giao thông chính và chỉ vừa lòng yêu cầu cho những phương tiện cơ giới lưu thông tốt một chiều. Điều này gây ra xung đột, tắc nghẽn tại những điểm cầu trong việc tham gia giao thông của người dân. Mặt khác, con số phương tiện dự báo ngày càng tăng thêm dẫn đến sự quá tround đặt lên những cầu này.

Bảng ước tính phương tiện 4 Phường (phối hợp số liệu khảo sát dân số năm 2020)

Số phương tiện lưu thôngtrong 5 phút tại những cầu: 1)Đông Thành Thủy Quan;
2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi; 5) Tây Thành Thủy Quan

 

2.Kết nối giao thông đường bộ

Việc thiếu mất đi hai chiếc cầu Bác Tế và Bình Kiều trong lịch sử dân tộc, đã làm tăng găng lưu thông và vai trò kết nối huyết mạch giao thông đường bộ hai miền Bắc-Nam trong Kinh thành chỉ trải qua 5 chiếc cầu vòm này. Cả 5 chiếc cầu này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong tổng thể kiến trúc phong cảnh và kết nối giao thông hai miền Bắc-Nam cho toàn bộ những mô phỏng phương tiện lưu trải qua 5 trục giao thông chính. Bao gồm:

 • Trục giao thông đường Xuân 68 gắn sát với những điểm vượt trội phong cảnh, kiến trúc: Cửa Đông Ba, sông Ngự Hà, miếu Lương Y và Cửa Kẻ Trài.
 • Trục giao thông đường Đinh Tiên Hoàng gắn sát với những điểm nổi trội cảnh sắc, kiến trúc: Cửa Thượng Tứ, hồ Tịnh Tâm, Tàng Thư Lâu và Cửa Chánh Bắc.
 • Trục giao thông đường Trần Văn Kỷ nối sát với những điểm vượt trội cảnh sắc, kiến trúc: Đại Nội, sông Ngự Hà và nhà thờ Giáo xứ Tây Linh.
 • Trục giao thông đường Nguyễn Trãi tiếp nối với những điểm nổi trội phong cảnh, kiến trúc: Cửa Nhà Đồ, Đàn Xã Tắc, sông Ngự Hà và Cửa An Hòa.
 • Trục giao thông đường Tôn Thất Thiệp gắn sát với những điểm nổi trội phong cảnh, kiến trúc: Cửa Hữu, sông Ngự Hà và Cửa Chánh Tây.

Sơ đồ liên hệ những trục giao thông chính trong Kinh thành

 

3. Kết nối giao thông đường thủy

Việc kết nối tuyến đường thủy từ phía Đông sang phía Tây của Kinh thành trải qua hai cửa thành bằng đường thủy là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan. Theo những tài liệu tìm hiểu thêm, tuyến giao thông này trước đây được sử dụng tập trung cho việc vận chuyển lương thực, ngân khố và là tuyến vọng cảnh bằng đường thuyền ở trong phòng vua trước kia. Ngày nay, tuyến đường thủy này đang được đánh giá trọng trong việc lý thuyết và quy hoạch trong trở thành tân tiến những dịch vụ, phượt.

Đề xuất gimàn pháp bảo tồn kiến trúc và tổ chức giao thông

1. Gitrận pháp bảo tồn kiến trúc

Thứ nhất, Đánh Giá tình hình còn nữa những cầu vòm để phân loại mức độ xuống cấp và tìm ra hướng bảo tồn thích hợp. Phân loại những yếu tố và nguyên nhân tác động đến kiến trúc và kết cấu cầu.

Thứ hai, tích lũy những tài liệu, cứ liệu lịch sử dân tộc từ những nguồn không giống nhau để đối sánh, lựa chọn gitrận pháp bảo tồn thích hợp nhất.

Thứ ba, giround pháp bảo tồn gắn với việc giữ lại nguyên trạng nhất trọn vẹn có thể những xem thêm kiến trúc gốc ban sơ. Việc sử dụng vật liệu thay thế cho quy trình phục dựng, cround tạo và thay thế phround được xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng sao cho giống với vật liệu gốc ban sơ.

Thứ tư, quy trình cmàn tạo, chỉnh trang và phục dựng những thành phần kiến trúc và cấu trúc cầu cần nghiên cứu và phân tích những phương pháp thi công truyền thống lịch sử một nhữngh cẩn trọng và quan trọng tuân thủ theo những quy định của Luật Di sản văn hóa truyền thống Việt Nam.

Thứ năm, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, trả lại vẻ mỹ quan vốn có trước đây của những cái cầu, có những việc tháo dỡ những đường dây, đường ống thuộc hạ tầng kỹ thuật đang liên quan với thân cầu hiện thực.

2. Gimàn pháp tổ chức giao thông

Thứ nhất, cần hạn chế và giảm thiểu những phương tiện cơ giới có tván trọng lớn vào ra Kinh thành, nhằm mục đích giảm găng tván trọng lên sức chịu tván của những cầu vòm và tắc nghẽn giao thông tổng thể tại những điểm cầu.

Thứ hai, tổ chức phân luồng phương tiện lưu thông một nhữngh phải chăng trong giao thông đối nội và đối ngoại của Kinh thành.

Thứ ba, xây dựng sơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị tổng thể và trọn vẹn và tuyệt vời nhất và quy hoạch những tuyến giao thông công cộng (xe bus) hợp lý và phải chăng. Khuyến nghị, tuyên truyền người dân sử dụng những phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông xanh.

Giván pháp “Vòng giao thông tuần hoàn” trải qua 4 trục chính

 

Đề xuất gitrận pháp ví dụ: Dựa trên những thông số kỹ thuật ttrận trọng tính toán điển hình và tình hình giao thông, từ đó, gợi ý một khối server giao thông kết nối bên trong và phía bên ngoài Kinh thành, tạo ra một “vòng giao thông tuần hoàn”, phối hợp 4 trục giao thông chính, gồm có:

 • Trục 1: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Nhà Đồ – đường Nguyễn Trãi – lối ra Cửa An Hòa;
 • Trục 2: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Chánh Bắc – đường Đinh Tiên Hoàn – lối ra Cửa Thượng Tứ;
 • Trục 3: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Đông Ba – đường Mai Thúc Loan – đường Đặng Thái Thân – đường Yết Kiêu – lối ra Cửa Hữu;
 • Trục 4: Phương tiện giao thông vào từ Cửa Chánh Tây – đường Thái Phiên – lối ra Cửa Kẻ Trài.

Đây là 4 trục giao thông chính 1 chiều ra vào Kinh thành kết nối bởi 8 cổng thành hiện tại. Thông qua 4 nút giao thông được giao cắt bởi 4 trục chính, sẽ thiết lập thêm những “vòng giao thông tuần hoàn thứ cấp” tiếp theo xung quanh những nút này. Đây là gimàn pháp sẽ giảm tmàn và bao tay lên khối server giao thông cho toàn Kinh thành nói chung và bao tay lưu thông lên khối server cầu vòm gạch – đá bắc qua sông Ngự Hà nói riêng, nhằm mục tiêu đảm bảo lưu thông liên lạc tốt hơn.

Ngày nay, với với sự giãn nở đa chiều trong chiến lược cải tiến và phát triển kinh tế tài chính và lý thuyết đô thị, TP đã được không ngừng mở rộng và cải tiến và phát triển với nhiều thành tựu. Trong giao diện đó, những chiếc cầu được xây bằng gạch vồ và đá tkhô giòn xưa, tuy trmàn qua thời hạn dài với những năm tháng thăng trầm với những biến cố lịch sử dân tộc nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng, những giá trị cao quý về mặt lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống cũng như di sản kiến trúc trong tâm địa đô thị.

Liên kết nội bộ

3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Thế Giới